Melden en registreren tekenbeten

Melden en registreren tekenbeten

Voor wie in het groen werkt – registreer uw beet op stigas.nl

U kunt uw tekenbeet online registreren op stigas.nl. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer inzicht we krijgen op bedrijfsniveau en op sectorniveau. Zo willen we graag weten

Met behulp van deze kennis kunnen we (betere) preventieve maatregelen adviseren.

registreer een tekenbeet in uw agenda
bron: RIVM)

Tip: Registreer een tekenbeet in uw agenda!

Melding als beroepsziekte

Wordt u ziek als gevolg van besmetting van de teek tijdens uw werkzaamheden, dan is er sprake van een beroepsziekte.  Kijk ook op de volgende website over beroepsziekten.

Overige meldingen

Het is belangrijk dat u melding maakt van een opgelopen tekenbeet. Zo kunnen we gericht onderzoek blijven doen en de juiste voorlichting geven. U kunt dit als volgt doen:

– Meld dit op de website van tekenradar.